1.5″ 90 degree Elbow

1½” 90 degree elbow Plain/plain to connect pipework. certikinlogo160

£2.34 £1.50

Sale!