1.5″ 45 degree Elbow

1½” 45 degree elbow Plain/plain to connect pipework certikinlogo160

£2.52 £1.40

Sale!